Samtalsrum i Söder

Samtalsrum i Söder erbjuder

Familjerådgivning/parterapi

Familjestöd och enskilda samtal

Medling/konfliktbearbetning

Friskvård för parrelationen

FiT-Feedback orienterad terapi

 

Jag använder teorier och metoder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Den teoretiska grunden innehåller element från ett flertal olika teorier t ex  psykodynamisk teori, anknytningsteori, systemisk terapi, EFT, Sexologi, lösningsfokuserad teori, kris- och traumateori.

I familjerådgivning/parterapi arbetar vi tillsammans med att kartlägga och planera samtalen utifrån ert/era behov. Vilka samspelsmönster finns, vad har ni för behov i relationen, vad behöver förändras för att ni ska kunna skapa den relation ni vill ha? Samtalen syftar till att öka förståelsen av sig själv, varandra och för samspelet inom paret/familjen. Samtalen kan också ha pedagogiska inslag med syfte att förbättra föräldrasamarbetet. En del i arbetet är att arbeta med FIT- feedbackorienterad terapi. FIT innebär att man på ett rutinmässigt och formellt sätt får feedback från individ/par/familj om både den terapeutiska alliansen och behandlingsresultatet. Det sker vid varje samtal och man använder det som framkommer på ett aktivt sätt för att skräddarsy det som erbjuds i samtalen. FIT är ett evidensbaserat instrument för både uppföljning och utvärdering.

Back to Top